De verschillende websites van Willem de Boer integreren in één website.

Willem de Boer ontwikkelt maaltijdconcepten en verzorgt maaltijden en catering voor diverse sectoren, waaronder zorginstellingen, ziekenhuizen, retail en zakelijke evenementen. Ook bieden ze diensten aan voor feesten en bruiloften, waarbij catering een centrale rol speelt. Daarbij bezit Willem de Boer ook een eigen evenementenlocatie genaamd De Koningshof.

Willem de Boer heeft besloten om zijn activiteiten onder één merk en identiteit te bundelen. Ons is gevraagd of we de verschillende websites van Willem de Boer, Culicare Catering en De Koningshof kunnen integreren in één website. Het belangrijkste doel is om de informatie overzichtelijk te presenteren voor verschillende klanten en doelgroepen op één website. Daarnaast moet de website eenvoudig aanpasbaar zijn door het marketingteam van Willem de Boer, passend bij de nieuwe huisstijl.

Voorbereiding

Voordat we zijn begonnen met het maken van de website, hebben we eerst onderzoek gedaan naar de 5 doelgroepen van Willem de Boer. De oude websites van Willem de Boer waren gericht op verschillende doelgroepen en moesten nu duidelijk en overzichtelijk worden samengevoegd in één website, waarbij bezoekers gemakkelijk de juiste informatie kunnen vinden. Een heldere navigatiestructuur is hierbij essentieel, gezien de informatie over de diverse diensten en producten voorheen verspreid was over drie verschillende websites. We zijn gestart met een online doelgroeponderzoek en hebben de positionering van de websites op dat moment geanalyseerd. Hierbij hebben we het verkeer in kaart gebracht en onderzocht aan welke informatie de bezoekers behoefte hadden.

Doelgroeponderzoek

Voor het doelgroepsonderzoek hebben we in eerste instantie een zoekwoorden- en concurrentieanalyse uitgevoerd om de behoeften van de doelgroep te begrijpen. Vervolgens hebben we empathiemaps ingevuld om ons nog beter in te leven in de doelgroep, waarbij we gebruik hebben gemaakt van persona’s. Hierbij hebben we ons afgevraagd welke doelgroep Willem de Boer wil aanspreken en welke zoekwoorden daarbij belangrijk zijn. We hebben geanalyseerd op welke zoekwoorden mensen zoeken en welke relevant zijn voor de nieuwe positionering van Willem de Boer.

Customer journey sessie

Tijdens de customer journey sessie hebben we de diverse klantreizen van elke doelgroep in kaart gebracht. De customer journey is een visuele weergave van de reis die een potentiële klant aflegt, vanaf het eerste oriëntatiemoment tot na de aankoop of aanvraag. Elk contactmoment dat de potentiële klant heeft met Willem de Boer, wordt vastgelegd in deze customer journey.

We hebben onderzocht hoe mensen in contact komen met Willem de Boer, Culicare Catering of De Koningshof, welk gedrag de doelgroepen vertonen en welke behoeften de verschillende doelgroepen hebben. Het is belangrijk om te weten dat de verschillende bedrijven zich richten op zeer verschillende doelgroepen. Culicare richt zich bijvoorbeeld op bedrijven in de retail- en maaltijdsector, maar heeft ook zorginstellingen en ziekenhuizen als klanten. De behoeften aan informatie van de doelgroepen van Culicare zijn dan ook heel divers.

Dankzij het onderzoek en de customer journey sessie hebben we inzicht gekregen in deze aspecten. Op basis hiervan hebben we de contactmomenten met de klant in kaart gebracht en kunnen we de klantbeleving optimaliseren. Door goed in te spelen op de behoeften van de verschillende doelgroepen op elk moment van hun klantreis, kunnen we de klant aan Willem de Boer binden.

Wireframe sessie

Tijdens de wireframe sessie hebben we besproken hoe we het menu gaan indelen en hoe we de verschillende doelgroepen effectief kunnen aanspreken. We hebben hierbij gebruikgemaakt van de inzichten uit de customer journey sessie, het doelgroeponderzoek en het zoekwoordenonderzoek.

Op basis van deze informatie hebben we gekeken naar de optimale manier om de verschillende diensten en producten aan elkaar te koppelen. We hebben bepaald welke bestaande informatie moet worden overgezet naar de nieuwe website, welke informatie nog ontbreekt en welke route bezoekers moeten doorlopen om hun doelen te bereiken. Daarnaast hebben we besproken waar, welke en hoe call-to-action elementen moeten worden geplaatst om de conversie te bevorderen.

Gestructureerd menu zorgt voor betere user experience

Met meer dan 50 pagina’s aan informatie was het essentieel om de navigatie te vereenvoudigen en de focus te leggen op de kernactiviteiten van Willem de Boer. Daarom hebben we ervoor gekozen om het menu op te splitsen in twee delen.

  • Het eerste menu behandelt algemene zaken en bedrijfsinformatie, waardoor bezoekers een overzicht krijgen van de algemene informatie van Willem de Boer.

  • Het tweede menu legt de nadruk op de vijf hoofdtakken: Cure&Care, Retail&Private label, Product op maat, Catering&Events en Bruiloft&Feesten. Hiermee bieden we bezoekers snel en direct toegang tot de informatie die ze zoeken.

Bij het ontwerpen van het menu hebben we rekening gehouden met de informatiebehoeften van de bezoekers, waardoor bezoekers moeiteloos door de website kunnen navigeren om de juiste informatie te vinden. Deze aanpak draagt niet alleen bij aan een betere gebruikerservaring, maar werkt ook direct aan de SEO van Willem de Boer, omdat de website hierdoor beter vindbaar wordt voor relevante zoekopdrachten.

Website Zitselekt
online marketingbureau
online marketingbureau

Vormgeving

Bij Willem de Boer draait alles om plezier, een goed gevoel geven en genieten van lekker eten en drinken. Dit hebben we vertaald naar het websiteontwerp, waarbij de grote afbeeldingen en speelse foto-elementen niet alleen eetlust opwekken, maar ook de warmte en gastvrijheid uitstralen die zo kenmerkend zijn voor de diensten en producten van Willem de Boer. De hoofdkleur van de site, oranje, straalt de energie en passie van het merk uit. De kleuren van de verschillende labels, zoals CuliCare (donkerrood), Events (paars) en De Koningshof (groen), zijn zorgvuldig toegepast om consistent te zijn met de huisstijl en een uitnodigende website te creëren. Daarbij helpen de verschillende kleuren bezoekers te navigeren omdat het verschil tussen de verschillende bedrijven duidelijk is.

Door de gehele website zie je ook in de achtergrond rechthoeken met een afgeronde onderkant. Deze vorm symboliseert het idee van het heffen van een glas tijdens feestelijke evenementen, het genieten van culinaire hoogstandjes en het creëren van onvergetelijke momenten. Daarnaast draagt het bij aan de herkenbaarheid van het merk.

Onderaan elke pagina kom je ook de handgetekende illustraties uit de huisstijl tegen. Hierdoor wordt de persoonlijke benadering van Willem de Boer benadrukt en de illustraties vormen een rode draad door al hun bedrijven.

Teksten schrijven

Uit de customer journey sessie is gebleken dat de oude websites nog niet alle belangrijke informatie voor hun doelgroep bevatten. Om de overgang van de websites soepel te laten verlopen binnen de gestelde tijd en tegelijkertijd te zorgen voor een verbeterde vindbaarheid van de nieuwe website, hebben wij diverse teksten geschreven. Hierdoor kon Willem de Boer snel schakelen. Tijdens het schrijven hebben we rekening gehouden met de routing, interne links, call-to-actions en SEO.

De teksten zijn op maat geschreven om te voldoen aan specifieke informatiebehoeften, waarbij elke tekst per bedrijf of doelgroep een gestructureerde opbouw heeft. Bijvoorbeeld vanuit een algemene pagina over catering wordt de informatie verder opgesplitst naar verschillende typen catering, inclusief aanvullende diensten.

Live gaan, het resultaat

We hebben de overgang gemaakt van drie aparte websites naar één samengevoegde website. Dit betekende dat twee van de voormalige websites zouden verdwijnen, maar elk van deze websites had al een eigen publiek en gevestigde positie op Google. Om deze waardevolle SEO-positie te behouden, hebben we ervoor gezorgd dat de pagina’s van culicarecatering.nl en dekoningshof.com werden doorverwezen naar de nieuwe, gecombineerde Willem de Boer website.

Samen met het marketingteam van Willem de Boer hebben we intensief gewerkt aan de overgang van de content van de oude websites naar het nieuwe domein, waarbij we zorgvuldig redirects hebben ingesteld naar de juiste nieuwe pagina’s. Deze aanpak garandeert dat bezoekers die specifieke informatie zoeken, deze nog steeds gemakkelijk kunnen vinden op onze vernieuwde website.

De website is nu modern, duidelijk en gebruiksvriendelijk, waardoor elke tak van Willem de Boer uitgebreid wordt belicht. Bezoekers kunnen moeiteloos de gewenste informatie vinden en eenvoudig verzoeken indienen of afspraken maken via de contactformulieren op de pagina’s. Dankzij de intuïtieve drag-and-drop builder is de website ook gemakkelijk te beheren, waardoor medewerkers van Willem de Boer er zonder moeite mee kunnen werken. Kortom zij blij, wij blij.

Ook een goede website die niet alleen gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk is, maar ook goede resultaten scoort? Neem dan contact met ons op!

online marketingbureau
online marketingbureau